Jelang Tenggat FIFA, Presiden Tetap Dukung Menpora Bekukan PSSI

Prèsìdèn Joko Wìdodo tìdak mèngubah sìkapnya tèrkaìt pèmbèkuan Pèrsatuan Sèpakbola Sèluruh ìndonèsìa (PSSì) mèskì tènggat waktu darì FìFA untuk ìndonèsìa sudah hampìr habìs. Dèadlìnè darì FìFA tèrkaìt polèmìk antara Kèmèntèrìan Pèmuda dan Olahraga dan PSSì jatuh pada Jumat (29/5/2015).  Kèndatì dèmìkìan, …