La Nyalla Umumkan Kepengurusan Baru PSSI: Di Bawah KONI Bukan Kemenpora!

Pèrsatuan Sèpakbola Sèluruh ìndonèsìa akhìrnya mèngumumkan kèpèngurusan anyar pèrìodè 2015-2019. Dalam pèrèsmìan tèrsèbut dìtandatanganì langsung olèh Kètua Umum PSSì La Nyalla Mattalìttì dì antaranya mènghasìlnya 17 komìtè tètap, 3 komìtè ad-hoc, dan 3 judìcìal body. Status pèmbèkuan olèh Kèmèntèrìan Pèmuda …