Alasan Gomez Gabung Klub Turki

Sèdìanya Marìo Gomèz mèmìlìkì banyak opsì jìka harus pèrgì mènìnggalkan Fìorèntìna, namun nyatanya ìa justru mèmìlìh Bèsìktas sèbagaì pèlabuhan barunya. Pènyèrang bèrusìa 30 tahun ìtu pun mèngungkapkan alasan dìrìnya mèmìlìh pèrgì kè Turkì. Mantan pènyèrang top Bayèrn Munìch dan Tìmnas …