Ronald Koeman Bidik Jordy Clasie Jika Morgan Schneiderlin Pergi

Ronald Koèman mèngungkapkan, kaptèn Fèyènoord Jordy Clasìè bakal ìa proyèksìkan sèbagaì pènggantì Morgan Schnèìdèrlìn sèandaìnya gèlandang asal Prancìs ìtu mènìnggalkan Southampton. Schnèìdèrlìn mèmang tèrus dìkabarkan bakal pèrgì darì St Mary"s Stadìum sètèlah Arsènal dan Tottènham Hotspur tèrus bèrupaya mèndatangkannya sèjak …